Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez stronę internetową www.czasoprzestrzen.pl.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marek Płocieniczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CzasoPrzestrzeń Marek Płocieniczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5562154797, REGON: 092658912.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Przetwarzanie danych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione niepożądanym osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, jednakże w ramach realizacji zamówień i zleceń, Administrator może przekazywać powierzone mu dane osobowo-adresowe podmiotom obsługującym wysyłkę (zgodnie z wybranymi w procesie zamówienia opcjami: Poczta Polska lub firmy kurierskie) oraz płatności (w przypadku gdy dane konieczne będą do prawidłowego przeprowadzenia płatności elektronicznych i internetowych). Więcej w §13 Regulaminu niniejszego Sklepu.

"Ciasteczka" - pliki "cookies"

Pliki "cookies" mogą przechowywać dodatkowe informacje o opcjach wybranych przez Kupującego. Cele, dla których wykorzystywane są pliki "ciasteczek", to:

  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Sklepu - Administrator może przechowywać w plikach "cookies" informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Sklepu.
  • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki "cookies" do celów logowania Użytkowników w Sklepie.
  • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki "cookies" do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania działania Sklepu.
  • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki "cookies" do wsparcia usług społecznościowych

Jeśli kupujący nie wyraża zgody na przechowywanie i wykorzystywanie plików "cookies" powinien tą opcję zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji, zależnych od rodzaju przeglądarki, do przeczytania na stronie jak wyłączyć pliki cookies?

Mechanizmy składowania i odczytu "ciasteczek" nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

"Cookies" wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu - zastosowane przez Administratora są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników

"Cookies" zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Serwisy zewnętrzne i partnerzy, którzy mogą mieć dostęp za pośrednictwem Sklepu do "ciasteczek", to: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords oraz Facebook.

Zmiana danych

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Sklepu internetowego, lub po kontakcie z Administratorem.

Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.czasoprzestrzen.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.